Philippine Peso Coins and Banknotes

Philippine Coins and Banknotes

50 Peso Bill - Pilipino Series

Fifty Peso Banknote
Pilipino Series

Obverse: Sergio Osmeña, former Central Bank Seal
Reverse: former Legislative Building, now National Museum

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Limampung Piso", "Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Gusaling Batasan"

This peso bill is signed by former president Ferdinand Marcos

The Pilipino Series banknotes are essentially the same as the Bagong Lipunan Series. They only lack the "Bagong Lipunan" overprint on the front.

1 comment:

Blogger said...

QUANTUM BINARY SIGNALS

Professional trading signals sent to your cell phone every day.

Follow our signals right now & gain up to 270% daily.