Philippine Peso Coins and Banknotes

Philippine Coins and Banknotes

2 Peso Bill - Bagong Lipunan Series

Two Peso Banknote
Bagong Lipunan Series

Obverse: Jose Rizal(Philippine national hero), Central Bank Seal
Reverse: Declaration of Independence in Kawit, Cavite in June 12, 1898

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Dalawang Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Pahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 (Balkonahe ng Mansiyong Aguinaldo)".

No comments: