Philippine Peso Coins and Banknotes

Philippine Coins and Banknotes

100 Peso Bill - Bagong Lipunan Series

One Hundred Peso Banknote
Bagong Lipunan Series

Obverse: President Manuel Roxas, Central Bank Seal
Reverse: Central Bank Complex beside Manila Bay

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Sandaang Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Bangko Sentral ng Pilipinas"

50 Peso Bill - Bagong Lipunan Series

Fifty Peso Banknote
Bagong Lipunan Series

Obverse: President Sergio Osmeña
Reverse: Legislative (now National Museum) Building

Text
Obverse:
"Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Limampung Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Gusaling Batasan".

20 Peso Bill - Bagong Lipunan Series

Twenty Peso Banknote
Bagong Lipunan Series

Obverse: President Manuel Quezon, Central Bank Seal
Reverse: Malacañang Palace

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Dalawampung Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Palasyo ng Malakanyang".

10 Peso Bill - Bagong Lipunan Series

Ten Peso banknote
Bagong Lipunan Series

Obverse: Apolinario Mabini
Reverse: Barasoain Church at the reverse.

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Sampung Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Simbahan ng Barasoain".

5 Peso Bill - Bagong Lipunan Series

Five Peso Banknote
Bagong Lipunan Series

Obverse: Andres Bonifacio, Central Bank Seal
Reverse: initiation of Katipunan members by blood compact

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Limang Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Mga bagong kasapi ng Katipunan na lumalagda sa mga kasulatan ng KKK sa pamamagitan ng kanilang dugo".

2 Peso Bill - Bagong Lipunan Series

Two Peso Banknote
Bagong Lipunan Series

Obverse: Jose Rizal(Philippine national hero), Central Bank Seal
Reverse: Declaration of Independence in Kawit, Cavite in June 12, 1898

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Dalawang Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Pahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 (Balkonahe ng Mansiyong Aguinaldo)".

100 Peso Bill - Pilipino Series

One Hundred Peso Banknote
Pilipino Series

Obverse: Manuel Roxas, former Central Bank Seal
Reverse: former Central Bank Building

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Sandaang Piso", "Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Bangko Sentral ng Pilipinas"

This peso bill is signed by former president Ferdinand Marcos

The Pilipino Series banknotes are essentially the same as the Bagong Lipunan Series. They only lack the "Bagong Lipunan" overprint on the front.

50 Peso Bill - Pilipino Series

Fifty Peso Banknote
Pilipino Series

Obverse: Sergio Osmeña, former Central Bank Seal
Reverse: former Legislative Building, now National Museum

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Limampung Piso", "Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Gusaling Batasan"

This peso bill is signed by former president Ferdinand Marcos

The Pilipino Series banknotes are essentially the same as the Bagong Lipunan Series. They only lack the "Bagong Lipunan" overprint on the front.

20 Peso Bill - Pilipino Series

Twenty Peso Banknote
Pilipino Series

Obverse: Manuel Quezon, former Central Bank Seal
Reverse: Malacañang Palace

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Dalawampung Piso", "Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Palasyo ng Malacañan"

This peso bill is signed by former president Ferdinand Marcos

The Pilipino Series banknotes are essentially the same as the Bagong Lipunan Series. They only lack the "Bagong Lipunan" overprint on the front.

10 Peso Bill - Pilipino Series

Ten Peso Banknote
Pilipino Series

Obverse: Apolinario Mabini, former Central Bank Seal
Reverse: Barasoain Church

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Sampung Piso", "Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Simbahang Barasoain"

This peso bill is signed by former president Ferdinand Marcos

The Pilipino Series banknotes are essentially the same as the Bagong Lipunan Series. They only lack the "Bagong Lipunan" overprint on the front.

5 Peso Bill - Pilipino Series

Five Peso Banknote
Pilipino Series

Obverse: Andres Bonifacio, Central Bank Seal
Reverse: initiation of Katipunan members by blood compact

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Limang Piso" "Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Mga bagong kasapi ng Katipunan na lumalagda sa mga kasulatan ng KKK sa pamamagitan ng kanilang dugo".

This peso bill is signed by former president Ferdinand Marcos

The Pilipino Series banknotes are essentially the same as the Bagong Lipunan Series. They only lack the "Bagong Lipunan" overprint on the front.

1 Peso Bill - Pilipino Series

One Peso Banknote
Pilipino Series

Obverse: Jose Rizal, logo of the former Central Bank of the Philippines
Reverse: Declaration of Independence in Kawit, Cavite on June 12, 1896 in the reverse.

Text
Front: "Republika ng Pilipinas; "Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."

Back:
"Pahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 (Balkonahe ng Mansiyong Aguinaldo)".

500 Peso Bill - English Series


Five Hundred Peso Banknote
English Series

Obverse: Manuel Roxas and Central Bank Seal
Reverse:
Former Central Bank Building

This note is signed by former Philippine President Elpidio Quirino.

Text
Obverse:
Central Bank of the Philippines, This note is a liability of the Central Bank and fully guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines. Five Hundred Pesos. This note is legal tender in the Philippines for all debts, public and private. Thomas De La Rue & Co. Ltd.

Reverse: Five Hundred Pesos. former Central Bank Building.

200 Peso Bill - English Series

Two Hundred Peso Banknote
English Series

Obverse: Manuel Quezon and the Central Bank Seal
Reverse: the former Legislative Building

This banknote is signed by former president Elpidio Quirino.

Text
Obverse:
Central Bank of the Philippines. This note is a liability of the Central Bank of the Philippines and is fully guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines. Two Hundred Pesos. This note is legal tender in the Philippines for all debts, public and private. Thomas De La Rue & Co. Ltd.
Reverse: Legislative Building

20 Peso Banknote - American Period Treasury Certificate


Twenty Peso Banknote
American Period Treasury Certificate

Obverse: Mayon Volcano and seal of the Philippine-American Commonwealth
Reverse:
Seal of the Commonwealth

Text
Philippine treasury Certificate. By an Act of the Philippine Legislature. Approved by the President of the United States June 13, 1922. This certifies that there have been deposited in the treasury of the Philippine Islands twenty pesos payable to the bearer on demand, in silver pesos or in gold coin of the United States of equivalent value. Mt Mayon.

20 Peso Bill - English Series

Twenty Peso Banknote
English Series

Obverse: Andres Bonifacio and Emilio Jacinto
Reverse: Cartilla of the Katipunan, Cry of Balintawak Monument

This note is signed by President Ferdinand Marcos.

Andres Bonifacio was the founding leader of the Katipunan, the Philippine Revolutionary Movement during the Spanish Era. Emilio Jacinto was his adviser and is regarded as the Brain of the Katipunan. Emilio Jacinto wrote the Kartilya ng Katipunan. The Cry of Balintawak signaled the start of the revolution.

Text
Obverse: Central Bank of the Philippines. This note is a liability of the Central Bank and is fully guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines. This note is legal tender in the Philippines for all debts, public and private.
Reverse: Twenty Pesos. Cartilla of the Katipunan and the Balintawak Monument.

5 Peso Bill - English Series

Five Peso Banknote
English Series

Obverse: Marcelo del Pilar on the left, and Graciano Lopez Jaena on the right
Reverse: La Solidaridad, "Five Pesos"

This note is signed by President Ramon Magsaysay.

The La Solidaridad which was the principal organ of the Philippine propaganda movement in Spain from February 15, 1889 to November 15, 1895.

Text: "Central Bank of the Philippines; This note is a liability of the Central Bank and is fully guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines". "This note is legal tender in the Philippines for all debts, public and private."

Half Peso Bill - English Series

Half Peso Banknote
English Series - Small Denomination Currency (Scrip Notes)

Text: "Central Bank of the Philippines; This note is a liability of the Central Bank and is fully guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines". "This note is legal tender in the Philippines for all debts, public and private."

This note is signed by President Carlos Garcia.

50 Centavo Bill - English Series

Fifty Centavo Banknote
English Series - Small Denomination Currency (Scrip Notes)

Text: "Central Bank of the Philippines; This note is a liability of the Central Bank and is fully guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines". "This note is legal tender for all debts, public and private."

This note is signed by President Ramon Magsaysay. The reverse shows that the bill was printed by "Thomas de la rue & Company, Limited, London".

20 Centavo Bill - English Series

Twenty Centavo Banknote
English Series - Small Denomination Currency (Scrip Notes)

Text: "Central Bank of the Philippines; This note is a liability of the Central Bank and is fully guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines". "This note is legal tender for all debts, public and private."

This note is signed by President Carlos Garcia. The reverse shows that the bill was printed by "Thomas de la Rue & Company, Limited, London".

10 Centavo Bill - English Series

Ten Centavo Banknote
English Series - Small Denomination Currency (Scrip Notes)

Text: "Central Bank of the Philippines; This note is a liability of the Central Bank and is fully guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines". "This note is legal tender for all debts, public and private."

This note is signed by President Ramon Magsaysay. The reverse shows that the bill was printed by "Waterlow & Sons Limited".

5 Centavo Bill - English Series

Five Centavo Banknote
English Series - Small Denomination Currency (Scrip Notes)

Text: "Central Bank of the Philippines; This note is a liability of the Central Bank and is fully guaranteed by the Government of the Republic of the Philippines". "This note is legal tender for all debts, public and private."

This note is signed by President Ramon Magsaysay. The reverse shows that the bill was printed by "Waterlow & Sons Limited".

1000 Peso Bill - Japanse Invasion Money

Images courtesy of CafFIEND

One Thousand Peso banknote issued in the Philippines during the Japanese occupation

As inflation crept in, the Japanese printed banknotes in larger denominations. This bill is the last of the third series along with the 100 and 500 peso JIM. It was printed just before their surrender in 1945.

Due to dwindling resources, this banknote is smaller than the others and is printed on cheap paper, the reason why the blue ink at the front bleeds through the back.

500 Peso Bill - Japanese Invasion Money

Five hundred Peso banknote issued in the Philippines during the Japanese occupation

The front of the bill features the Rizal monument.

100 Peso Bill - Japanese Occupation

One Hundred Peso banknote issued in the Philippines during the Japanese occupation.

The front of the bill features the Rizal monument.