Philippine Peso Coins and Banknotes

Philippine Coins and Banknotes

10 Peso Bill - Bagong Lipunan Series

Ten Peso banknote
Bagong Lipunan Series

Obverse: Apolinario Mabini
Reverse: Barasoain Church at the reverse.

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Sampung Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Simbahan ng Barasoain".

No comments: