Philippine Peso Coins and Banknotes

Philippine Coins and Banknotes

100 Peso Bill - Pilipino Series

One Hundred Peso Banknote
Pilipino Series

Obverse: Manuel Roxas, former Central Bank Seal
Reverse: former Central Bank Building

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Sandaang Piso", "Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Bangko Sentral ng Pilipinas"

This peso bill is signed by former president Ferdinand Marcos

The Pilipino Series banknotes are essentially the same as the Bagong Lipunan Series. They only lack the "Bagong Lipunan" overprint on the front.

No comments: