Philippine Peso Coins and Banknotes

Philippine Coins and Banknotes

20 Peso Bill - Pilipino Series

Twenty Peso Banknote
Pilipino Series

Obverse: Manuel Quezon, former Central Bank Seal
Reverse: Malacañang Palace

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Dalawampung Piso", "Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Palasyo ng Malacañan"

This peso bill is signed by former president Ferdinand Marcos

The Pilipino Series banknotes are essentially the same as the Bagong Lipunan Series. They only lack the "Bagong Lipunan" overprint on the front.

2 comments:

Unknown said...

I am selling my 2 peso, 5 peso , 10 peso and 20 peso bill. Who wants to but it?

Blogger said...

Quantum Binary Signals

Get professional trading signals delivered to your mobile phone daily.

Start following our signals right now & profit up to 270% a day.