Philippine Peso Coins and Banknotes

Philippine Coins and Banknotes

5 Peso Bill - Bagong Lipunan Series

Five Peso Banknote
Bagong Lipunan Series

Obverse: Andres Bonifacio, Central Bank Seal
Reverse: initiation of Katipunan members by blood compact

Text
Obverse: "Republika ng Pilipinas; Ang salaping papel na ito ay isang bayarin ng Bangko Sentral at lubos na pinananagutan ng Pamahalaan ng Republika ng Pilipinas". "Limang Piso; Ang salaping papel na ito ay salaping umiiral sa Pilipinas at pambayad sa lahat ng uri ng pagkakautang."
Reverse: "Mga bagong kasapi ng Katipunan na lumalagda sa mga kasulatan ng KKK sa pamamagitan ng kanilang dugo".

5 comments:

Anonymous said...

set of 6 ABL crisp, new, no folds...
no tear..
09084955555, 09228908795 if you want to buy

MIKHAAIL said...

i have one of it.to buy call or text 09083141413

kenjie said...

can anyone be interested with this kind of bills i still have a couple! call me 09156019488
my email: comtech.joed@yahoo.com

Anonymous said...

we buy abl 100 per bundle text me at 09081522215 dexter

Blogger said...

Quantum Binary Signals

Professional trading signals sent to your mobile phone daily.

Start following our signals NOW & profit up to 270% daily.